måndag 11 mars 2013

Utbildning på nätet - Sociala medierUtbildning på nätet - Sociala medier

I USA liksom Sverige har man problem att förse släktforskare med föreläsningar. Det blir allt dyrare att resa och det har visat sig att man med fördel kan utnyttja nätet som informationskanal.

Webcast/Webinars
I USA har antalet s.k. Webcast/Webinars, utsändningar på Internet, ökat i omfattning det senaste året. Många av de populära föredragshållarna föredrar denna typ av uppträdande.
Ofta är det företag som med hjälp av dessa aktiviteter gör reklam för sina produkter.

Många av dessa föredrag gäller specifika amerikanska förhållande men det finns en och annan godbit även för oss. Eftersom det hela sker på engelska är en förutsättning att man hyfsat behärskar detta språk.

Det finns både betal- och gratistjänster för att skapa denna typ av föredrag.
En del liknar mest en TV-sändning av skärminnehåll (Powerpoint etc.), andra medger tvåvägskommunikation - publiken kan skriva frågor under föredraget och flera på olika platser kan växla roll som föredragshållare.

Några länkar till sidor med information om kommande och arkiverade föredrag:
http://rootsmagic.com/Webinars/ 
http://blog.geneawebinars.com/ 
http://learn.ancestry.com/LearnMore/Webinars.aspx
http://www.legacyfamilytree.com/Webinars.asp  

Flera tjänsteleverantörer har publicerat kortare utbildning på nätet.
ArkivDigital har lagt ut instruktionsfilmer på YouTube - du kan ta del av dem via http://www.arkivdigital.se/produkter/filmer  eller sök ”ArkivDigital” på Youtube.
(På YouTube finns många fler filmer - sök på ”Släktforskning”).

Även SVAR har gjort liknande ”handledningsfilmer” som du hittar på SVARs hemsida.
Klicka i vänsterkanten -
Databaser och digitala arkiv>Digitala arkiv>Översikt digitala arkiv>Kyrkoarkiv>Handledningsfilmer

Sociala media
Wikipedia  definierar detta som
”aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll”. Exempel på sådana aktiviteter är Anbytarforum och Facebook.

Anbytarforum
Anbytarforum är ju en träffpunkt för släktforskare som kan ställa frågor som andra kan besvara.

Facebook
Facebook är egentligen ganska lik Anbytarforum.
Enskilda användare kan ansluta sig till intressegrupper som är av samma typ som de olika underavdelningarna hos Anbytarforum.

Men även föreningar och företag kan skapa en plats där man informerar om sin tjänst, svarar på frågor mm.
Exempel på Facebook-grupper:

Släktforskning Dalarna (88)
Genealogiska föreningen (740)
Släktforskning (2.834)
Släktforskning för noviser (640)
Släktdata (835)
Arkiv Digital (2.749)
Ancestry,se (3.543)
Ancestry.com (403.091) Det är många amerikaner som släktforskar!
Genline (355)

Siffran inom parantes efter gruppen anger hur många som har ”gillat” eller är medlem i gruppen. Detta är ett mått på hur populär gruppen är hos Facebook-användarna.
(Siffrorna aktuella 20130114).

Gplus/G+
Det senaste tillskottet av sociala media är GooglePlus eller G+.
G+ liknar Facebook men har några unika funktioner t.ex. ”Hangouts”.

Hangouts är en form av videosamtal med upp till 10 st samtidiga användare. Liksom hos Skype  finns ett ”chat-fönster” där man kan skriva kommentarer som alla deltagare kan läsa.
Man kan även visa sin skärm för de andra deltagarna. Man skulle kunna tänka sig att en i hangouten är kursledare och visar sin skärm med en presentation och talar till denna.
Deltagarna kan under presentationen kommentera/fråga skriftligt eller med tal.  Förf. har deltagit i sådan utbildning och det fungerade utmärkt.

Hangouts on Air/HOA innebär att det som sker i en hangout skickas ut - live - på en YouTube-kanal. Det är således inte bara de som deltar i hangouten utan alla som ser på YouTube-kanalen kan följa vad som sker - ett föredrag, en diskussion, en konsert etc.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar