lördag 9 mars 2013

Hangouts On AirPat Richley-Erickson

DearMYRTLE's Genealogy Blog

Kanske i USA mer känd som "Dear Myrtle" är en mycket känd och produktiv släktforskare.
Förutom en mycket omtyckt blog har Pat hållit åtskilliga Webinars med hjälp av programmet GotoWebinar.

Eftersom GotoWebinar-platformen kostar en hel del om man vill nå en stor publik har Pat beslutat sig att använda GooglePlus Hangouts On Air /HOA för att på ett enkelt och billigt (gratis) sätt dela med sig av sina och andra släktforskare kunskap.

Förutom Pat kan upp till 9 andra medverka som "joiners" och aktivt deltaga i sammankomsten. Andra kan som "viewers" se och lyssna på det hela via YouTube. Webinaret sparas och finns i arkiverad form tillgängligt efter en tid.

Pat har en del om denna övergång på sin blogg: http://blog.dearmyrtle.com/2013/02/getting-ready-for-myrts-google-hangouts.html

Pat's HOA finns arkiverade i hennes YouTube-arkiv har du här: https://www.youtube.com/user/DearMYRTLE

Det senaste visar på ett bra sätt hur släktforskare kan samarbetaJag har under en längre tid försökt få svenska släktforskare att anamma denna nya teknologi. Men det har varit väldigt trögt i portgången och bara ett fåtal försök att sända föredrag på nätet har skett (ett par hos Värmlands Släktforskarförening).

Det verkar som om de flesta "fastnat" på Facebook som fungerar bra som en fråge- och informationskanal men saknar möjligheten att videokommunicera, visa sin skärm mm som erbjuds i en hangout.

Är du intresserad att vara med i denna teknikutveckling får du gärna höra av dig till mig. Som pensionär och teknikintresserad har jag skaffat mig goda kunskaper i hur man går tillväga och kommer att följa upp detta bloginlägg med flera i samma tema.

Finns du redan på G+ kan vi träffas i en hangout för att kanske få igång något! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar