fredag 5 juli 2024

Digitalt Skolmuseum

 


Kommentar:

På grund av materialets omfattning och av hänsyn till rättigheter till nyare skolfoto sker satsningen i första hand på att digitalisera - inte lägga ut. Per 1 juli 2024 finns drygt 200 foto och dokument utlagda.  


lördag 4 maj 2024

 Medborgarskolegrupp - släktforskning.

Jag passar på och utnyttjar ett av Google's gratisprogram "Blogger".

Tack för trevligt möte - bra att Mats kunde vinka i fönster så jag kunde hitta till rätt adress - enligt min åsikt som förstabesökare i området - dålig numrering av husen och avsaknad av orienteringstavla.

Jag lovade komma med lite mer information och passar även att repetera några av mina "pekpinnar".
För lite träning i engelska - ett trevligt föredrag om Metadata:


fredag 5 april 2024

Digitalisering av Karlstads Kommunfullmäktiges handlingar.Varje års protokoll finns i inbundet format - ca 1000 sidor per årgång. 

Kraven från arkivet var följande:

Böckerna skall inte skäras upp.

Resultatet av digitaliseringen skall vara en sökbar PDF-fil.

Filerna skall göras publikt tillgängliga på arkivets album hos wermlandsbilder.se

Metodik.

Hela digitaliseringsprocessen sker med en enhet från kinesiska CZUR.

Modellen heter ET24 och digitaliserar i upplösningen 24 MPixel.


För att "platta ut" sidorna i ett bokuppslag skickar enheten ut 3 laserstrålar som programmet använder för att korrigera kurvaturen.

I programmet väljer man typ av dokument som skall digitaliseras. Ett av valen heter "Facing pages" vilket innebär att ett helt bokuppslag fotograferas och programmet delar uppslaget i två separata sidor.

Pärmens framsida i färg och resten svartvitt. 

Programvaran är omfattande och samspelar med hårdvaran:

Efter "grovinscanning" som sker i läge svartvitt sker en redigering av sidorna för att i möjligaste mån ta bort störande delar. Ändringar sker i "batch" dvs alla sidor ändras på samma sätt.

Man skapar sedan (fortfarande i samma program) en sökbar pdf-fil. Programmet använder en version av OCR*-programmet ABBYY.

Slutresultatet är en pdf-fil på 20-30 MB.

Per 20240423 är 32 årgångar (1907-1940)  klara och utlagda i Kommunarkivets album hos wermlandsbilder.se

Sök på "Protokoll"

PS

Äldre bygdelitteratur som kanske bara finns kvar som referensexemplar bör lämpligen digitaliseras för att man dels skapar kopior, dels att man kan publicera boken på nätet så att fler kan ta del av innehållet.

Ett exempel:Länk till boken: https://alsterolle.se/pdf/Alster_Zernander.pdf

*Optical Character Recognition - Optisk tecken igenkänning 

/cjk 20240424


måndag 4 september 2023

Scanna fotoalbum

 När man får ett album - många sidor med många kort på - säger man nog puh. Att scanna varje individuellt kort kommer att ta mycket tid i anspråk.

Nedanstående gäller ett album från Karlstads Flickskola från ca 1930.

Jag har gjort följande:

Varje albumsida i sin helhet scannas i lämplig upplösning t.ex. 300 eller 600 dpi.

För digitaliseringen kan man använda olika "verktyg" - Flatbäddsscanner, digitalkamera, smartphone ...

Ex:


En av sidorna:Totalt 362 MB. En hel del men i dag kostar minne litet.

Det fordras ett PDF-program som kan skapa pdf-dokument från bildfiler. 

T.ex. FastStone (gratis) eller Adobe Acrobat PRO.

En pdf skapad av ovanstående filer blir i den upplösning jag valt 22 MB stor.

Med Acrobat PRO kan kan exportera valfri sida i pdf-dokumentet till en bildfil*. Denna kan jag sedan hantera i lämpligt bildbehandlingsprogram - i detta fall har jag beskurit och frilagt den övre bilden ovan. Resultatet är följande:


Fördelarna:

1. Man får en i storlek hanterbar pdf-fil** som ger en bra överblick vad som finns i albumet.
Eventuella noteringar i albumet kommer med.

2. Det är enkelt att med rätt program exportera en sida till en bildfil och bildbehandla på vanligt sätt.

* Det finns gratis online-tjänster - sök på "free export picture from pdf". Jag har själv inte provat.
    https://smallpdf.com/ verkar ha flera gratis-tjänster.  

** Man kan optimera "komprimera" ovanstående pdf-fil. Nackelen är något sämre bildkvalitet men födelen en betydligt mindre filstorlek - kanske 5 MB.

lördag 3 juni 2023

DIGITALISERING. 

Fräschar upp mina kunskaper i att digitalisera s/v negativ. Tänker på att man varit med om skiftet från den manuella framkallningen i olika bad. Resultatet var en kombination av belysning, pappershårdhet mm. Egentligen fanns ingen återvändo när bilden lämnat fixbadet. Slutförvaringen var ett album eller för en del kort i en ram på vägg eller i hylla.

I dessa tider när man skall se på bilder på en datorskärm eller skicka den i mail, publicera på Facebook etc. så skall bilden vara digital. Har man tagit bilden digitalt så är det inga problem men finns bilden i ett fotoalbum eller som dia eller negativ då kan det bli problem.
Kunskapen om hur man digitaliserar gamla negativ börjar så smått försvinna. De små burkar som finns (både negativ film och dia) är en lösning även om resultatet varierar i kvalitet.

För flera år sedan investerade jag i en större flatbäddsscanner från EPSON (V750 PRO). Till den använder jag ett program "Silverfast". Men även programmet VueScan som faktiskt fungerar till de flesta scanners. Även de som saknar original drivrutin för Win 10/11.
Jag har med denna digitaliserat från de flesta analoga bildkällorna.
Glasplåtar, s/v- och färgnegativ, papperskopior, dia.

Men finliret, om det behövs, sker i något av de vanliga programmen - jag använder Lightroom och Photoshop. Och för att ge bildfilen proveniens - lägger jag in metadata med Adobe Bridge.

När man har stora mängder negativ att digitalisera så kan det vara läge att titta på alternativ till flatbäddsscanner. Jag har testat att placera negativ på ett ljusbord, fotografera med digitalkamera och sedan bildbehandla inkl. invertering. Det finns vissa praktiska problem som måste lösas. Hur negativet hålls plant, avskärmning av ljus från sidorna.

För att digitalisera en stor mängd av familjens färgkort införskaffades en EPSON FastFoto FF-680W. I 600 dpi tar varje kort ca 3 s. En bunt kort kan placeras i inmatningsfacket. Ett plus är att fram och baksida kan scannas samtidigt - trevligt speciellt att man får med ett vykorts adressida.söndag 7 november 2021

 DIGITALISERA NEGATIV.

Hur gör man lämpligen för att få en förhandstitt på ett negativ? Eller kan man snabbare än med en flatbäddsscanner digitalisera ett negativ?
Jag scannade tidigare ett antal 6x6 dia genom att använda ett ljusbord och digitalkamera (12 MP) med hyfsat resultat.
För negativ provar jag nu med en nyare kamera (18MP).
Testen är gjord på frihand. Resultatet är inverterat i bildprogram.
Det borde gå utmärkt att med iPad eller liknande som ljusbord (app finns) fota med mobiltelefon för att få hyfsat resultat.

Här en av Rolf Gleisners negativ (6x9). "Johansson Lamberget".
Jag använder kamerans hela upplösning och får en bild på 18MP - en jpg på 8 MP.
Så här blev det (nerskalad bild).


PS
Jag lade ut denna bild i en FB-grupp. Och ganska snabbt fick jag kommentaren
"Det är från mina föräldrars 50-årskalas ..." Så ibland blir det träff!

ARV EFTER FOTOGRAF

 ARV EFTER FOTOGRAF - SÅ TAR VI HAND OM.

Tack vare ett barnbarn, Maud Norrman, så har vi fått som gåva allt fotografiskt som hennes morfar fotograf Rolf Gleisner (1921-2008) lämnade efter sig. Rolf var en mångsysslare som i många år hade  fotostudio i Karlstad och var aktiv som fotograf i hela Värmland.

Bland allt material - som kom i 4 stora flyttkartonger

 

- fanns:

Porträtt.

Råkopior på porträtt. Ordentligt lagda i numrerade kuvert med namn på beställare.
En del kuvert är tomma. Kunderna är från Karlstad norrut.

Jag har skapat en sökbar PDF med alla kuverts "metadata". Man kan alltså söka på namn/ort och sedan gå till rätt kuvert.

Blandade motiv.

Numrerade negativkuvert i lådor - till dessa en alfabetisk liggare. En stor variation: porträtt, verksamheter, byggnader, händelser ....


En databas är skapad på nätet som alla scannare har tillgång till:Bland negativen finns även ett antal glasplåtar.

Speciell pärm med beteckningen "Trav". Många kort på hästar.

Ett par stora negativalbum (6x6 och 24x36) som tyvärr tagit stryk - hoppas det inte är för allvarligt.

Mängder av mer eller mindre osorterat.

WEB-publicering.

Flera bildentusiaster från CarlstadsGillet och Karlstad Hembygdsförening kommer att efterhand publicera valda delar av samlingen i bilddatabasen Wermlandsbilder.se

Eftersom merparten av samlingen (utöver råkopiorna) är negativ kommer det att ta tid att digitalisera. Kunnandet att scanna negativ är begränsat både vad gäller kunskap men även maskinellt.