torsdag 5 december 2013

Leaving DjVu

Byte av påsiktsformat DjVu 

2013-12-05

Riksarkivet påbörjade 2003 en storskalig digitalisering av arkivhandlingar. Högupplösta bilder skapas för långtidsbevarande i filformatet TIFF och bildlagret uppgår i dag till ca 150 miljoner bilder, varav ca 70 miljoner bilder tillhandahålls på nätet.
För att göra det praktiskt möjligt att ta del av dessa bilder på nätet måste ett annat mindre bandbreddkrävande filformat användas. Riksarkivet valde att konvertera TIFF-bilderna till påsiktsformatet DjVu som utvecklades på AT&T Laboratories 1996. För att kunna ta del av bilderna måste användaren installera en gratis DjVu plug-in (insticksprogramvara) till sin webbläsare.
Den senaste tiden har det varit problem för Mac användare att få tillgång till DjVu-bilderna. Problemet beror på att företaget som utvecklar DjVu inte prioriterar nya versioner av plug-in programvaran i samma takt som Apple lanserar nya versioner av operativsystem och webbläsare. DjVu formatet har också begränsningar när det gäller att få tillgång till Riksarkivets digitala bilder från olika mobila enheter som t.ex. läsplattor.
Riksarkivet har därför påbörjat ett arbete som syftar till att byta ut påsiktsformatet DJVu. Det kommer att innebära en omfattande arbetsinsats och har därför delats in i en förstudie och ett genomförandeprojekt som är prioriterade under 2014.

GOOGLE TRANSLATE

National Archives began in 2003 a large-scale digitization of records. High resolution images are created for long-term preservation in the TIFF file format and image stock amounts to about 150 million images , of which about 70 million images are available online.

To make it practical to take some of these pictures on the net another less bandwidth-intensive file format have been used. National Archives chose to convert TIFF images to file format DjVu , developed at AT & T Laboratories in 1996. In order to take advantage of the images , the user must install a free DjVu plug-in (plug-in software) into their browser .

Recently, there has been a problem for Mac users to access DjVu images. The problem is because the company that develops DjVu does not prioritize new versions of the plug-in software at the same rate as Apple launches new versions of operating systems and browsers . DjVu format also has limitations when it comes to getting access to the National Archives' digital images from a variety of mobile devices such as e-readers.

The National Archives has begun work aimed at replacing DjVu . It will involve a large amount of work and has therefore been divided into a feasibility study and an implementation of projects that are a priority in 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar