torsdag 17 oktober 2013

Scanning av "Biografiska anteckningar"

Karlstad har ett långt förflutet som lärdomsstad.
Läroverk och gymnasium har funnits sedan 1500/1600-talet.
Se artikel av Lektor Karl-Åke Mossberg.

Förutom den stora samling av porträttfoto (6.000 st) som Major CE Nygren samlade (scanning och utläggning på nätet pågår), var han en mycket flitig författare av hembygdslitteratur.

Bland hans skrifter finns
"Biografiska anteckningar öfver lärjungar intagna vid Karlstads högre allm. läroverk"

Den första som scannas gäller Åren 1850-63,

 

Inscanningen av den första delen är lite av ett pilotprojekt och innebär att jag skapat ett sökbart pdf-dokument.

Vid inscanningen har jag använt följande hårdvara/program:

Epson Perfection V750 PRO
VueScan Inscanning i "Text-mode" 300 dpi
Photoshop CS5 - ta bort en del felaktigheter
Scan Tailor Finjustera slutresultatet, skapa underlagsfiler för pdf.
Acrobat X Pro. Skapa pdf, OCR.

Resultatet blir en sökbar pdf på ca 3,7 MB. Originalboken är på 136 sidor.  

Detta dokument finns nu utlagt i Karlstads Kommunarkivs album på wermlandsbilder.se och kan ses kan ses som ett komplement till de porträttbilder som finns där (per 20131016 ca 430 st)
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar