fredag 5 oktober 2012

Luftslott


Häromdagen fick jag senaste numret av föreningstidningen DISKULOGEN.
Föreningen DIS har så god ekonomi att tidningen produceras helt i färg.

Jag har tidigare haft en del funderingar kring tidningens layout som visserligen är snygg, men textmassan är relativt torftig. Jag tolkar det så att inflödet av material är dåligt.

Senaste numret gjorde mig än mer bekymrad över hur föreningens medel används.
Många av sidorna har av någon anledning* stora tomma utrymmen - här ett exempel:

-*) Layoutmässig finess eller materialbrist?

När jag som något bevandrad i InDesign tog över layouten för VärmlandsAnor, medlemsblad för Värmlands Släktforskarförening gjorde jag två smärre förändringar i layouten.


  • Jag ökade teckensnittet från 11 till 12 punkter för att öka läsbarheten.
  • Jag minskade rubrikstorleken för att få plats med mer text.

Varför?

Dels för att läsarna kan ha svårt med för liten text och dels för att tidningen (4 ggr per år) läses från pärm till pärm och det är viktigt att det finns mycket att läsa och att sidorna utnyttjas optimalt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar