tisdag 13 december 2011

Föredrag på Internet - Webcast
Den 8 december genomförde vår förening på försök en utsändning på Internet (Webcast) av föredraget
" Dop, bröllop och begravning i gamla tider" av Helena Röjder.

Bakgrunden till vårt och ett tidigare försök av Genealogiska föreningen är att vi på detta sätt vill ge föreningsmedlemmar, som inte av olika anledningar kan komma till föreläsningssalen, tillgång till vårt utbud av föredrag.

Det blir allt dyrare att resa - både för föreläsare och besökare.  I USA är det allt vanligare med Internet-föredrag och vi tycker det är ett mycket lämpligt sätt att utnyttja ny teknik.

Vid vårt första försök användes gratistjänsten Bambuser och en relativt enkel datorlösning:
En laptop med gratis programvara (Adobe Flash Media Live Encoder ) och en separat Web-kamera. Anslutningen till Internet skedde med mobilt bredband.

Synpunkterna från de som via Internet  deltog var, med något enstaka undantag, mycket positivt. Detta trots något sämre kvalité än beräknat pga. låg bandbredd (1,5 MB sändning) och en för bästa resultat låg belysning.

Aktuellt föredrag skedde utan inslag av bilder. Om bilder skall ingå i presentationen (typ Powerpoint) ställs något större krav men lösning finns och är provad.

Det skulle vara trevligt att dela erfarenheter med andra som provat eller liksom jag tänker utnyttja ny teknik för att sprida kunskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar